Odber úradných oznamov
Zapíšte sa
zavrite formular

Dostávajte pravidelne oznamy na email.

  1. 1. Zadajte email.
  2. 2. Nastavte si oblasť záujmu.
  3. 3. Dostávajte relevantné oznamy.

10583-Banská Bystrica-Uhlisko-Majer-VN prepoj medzi VN č. 336 a VN č. 340, na pozemku parc. KN-C a KN-E č. líniová stavba v k.ú. Banská Bystrica.

17.06.2020 / Stavebný úrad

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)