Odber úradných oznamov
Zapíšte sa
zavrite formular

Dostávajte pravidelne oznamy na email.

  1. 1. Zadajte email.
  2. 2. Nastavte si oblasť záujmu.
  3. 3. Dostávajte relevantné oznamy.

Miesto rastu: KN-C 962/2, k.ú. Podlavice. Rozsah požadovaného výrubu: 1 ks orech 140 cm. Odôvodnenie žiadosti: Strom je starý, nebezpečne naklonený, ohrozuje stavbu a zároveň zasahuje do vedenia elektriny. Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní: do 22.03.2021. V prípade, že spĺňate podmienky § 82 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, môžete zákonným spôsobom potvrdiť záujem byť účastníkom konania.

15.03.2021 / Výrub drevín

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)