Odber úradných oznamov
Zapíšte sa
zavrite formular

Dostávajte pravidelne oznamy na email.

  1. 1. Zadajte email.
  2. 2. Nastavte si oblasť záujmu.
  3. 3. Dostávajte relevantné oznamy.

Miesto rastu: Bakossova (KN-C 2151, k.ú. Banská Bystrica). Rozsah požadovaného výrubu: 1 ks borovica 114 cm, 1 ks agát 260 cm, 2 ks smrek 67 cm. Odôvodnenie žiadosti: Stromy sú v zlom zdravotnom stave, rastú v areáli školy, ohrozujú deti, zamestnancov a majetok, konáre udierajú do okien školy, tienia a musí sa aj v priebehu dňa svietiť. Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní: do 08.07.2020. V prípade, že spĺňate podmienky § 82 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, môžete zákonným spôsobom potvrdiť záujem byť účastníkom konania.

30.06.2020 / Výrub drevín

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)