Odber úradných oznamov
Zapíšte sa
zavrite formular

Dostávajte pravidelne oznamy na email.

  1. 1. Zadajte email.
  2. 2. Nastavte si oblasť záujmu.
  3. 3. Dostávajte relevantné oznamy.

Mestská cyklistická trasa Hušták - Kráľová, vetva C na poz. parc.č. C-KN líniová stavba v k.ú.Banská Bystrica a v k. ú. Radvaň

07.07.2020 / Stavebný úrad

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)