Odber úradných oznamov
Zapíšte sa
zavrite formular

Dostávajte pravidelne oznamy na email.

  1. 1. Zadajte email.
  2. 2. Nastavte si oblasť záujmu.
  3. 3. Dostávajte relevantné oznamy.

Bytový dom Jedľová ulica, situovaný na parcelách KN C č. 1415/2, KN C č. 1415/1 (KN E č. 1-1174), 1417/6, KN C č. 1417/1 (KN E č. 1-1174), k. ú. Podlavice

15.07.2020 / Stavebný úrad

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)