Odber úradných oznamov
Zapíšte sa
zavrite formular

Dostávajte pravidelne oznamy na email.

  1. 1. Zadajte email.
  2. 2. Nastavte si oblasť záujmu.
  3. 3. Dostávajte relevantné oznamy.

OPLOTENIE POZEMKU, navrhnutú v Banskej Bystrici, lokalita Pršianska terasa F, na obvode pozemku KN-C 3681/787 a 3681/846 v k. ú. Radvaň

15.07.2020 / Stavebný úrad

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)