Odber úradných oznamov
Zapíšte sa
zavrite formular

Dostávajte pravidelne oznamy na email.

  1. 1. Zadajte email.
  2. 2. Nastavte si oblasť záujmu.
  3. 3. Dostávajte relevantné oznamy.

VILADOM TAJOVSKÉHO, NP č. 12-29 - Zubné ambulancie, č. súpisné 15390 na pozemku parc. č. KN-C-2630/2 v k.ú. Banská Bystrica

23.07.2020 / Stavebný úrad

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)