Odber úradných oznamov
Zapíšte sa
zavrite formular

Dostávajte pravidelne oznamy na email.

  1. 1. Zadajte email.
  2. 2. Nastavte si oblasť záujmu.
  3. 3. Dostávajte relevantné oznamy.

Verejná vyhláška - predbežné povolenie na stavbu Banská Bystrica, ul Zelená budovanú na pozemkoch parcelné č. KN-C 1500/19, 1299/1, 1706/2 v k.ú. Radvaň

28.07.2020 / Životné prostredie

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)