Odber úradných oznamov
Zapíšte sa
zavrite formular

Dostávajte pravidelne oznamy na email.

  1. 1. Zadajte email.
  2. 2. Nastavte si oblasť záujmu.
  3. 3. Dostávajte relevantné oznamy.

Záhradná chata, ktorá je navrhnutá na pozemkoch parc. KN-C č. 3738/205, 3738/206, 3738/207 v k. ú. Radvaň v ZO SZZ Zelenina v Banskej Bystrici

29.07.2020 / Stavebný úrad

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)