Odber úradných oznamov
Zapíšte sa
zavrite formular

Dostávajte pravidelne oznamy na email.

  1. 1. Zadajte email.
  2. 2. Nastavte si oblasť záujmu.
  3. 3. Dostávajte relevantné oznamy.

Doručovanie písomnosti verejnou vyhláškou - Janková Gabriela, Janičinová Alžbeta, Janičina Ján, Jánoš Jaroslav, Zboja Viktor, Zboja Viktor, Zelenáková Ľubomíra, Zein Pavel, Zdechovan Michal, Zelina Branislav, Zeman Jaroslav, Zlochová Edita, Zhang Hongfen, Zimániová Soňa, Zbyňovský Miroslav, Zátroch Ján, Záturecká Lucia, Zátroch Róbert, Záslavová Etela, Záslav Milan, Zátrochová Zuzana, Zátrochová Anna, Záslav Miroslav, Záslav Roman, Záslav František, Záslav Elemír, Záslav Juraj, Záslav Miroslav, Jamnický Ján, Jančiar Stanislav, Jančiar Miroslav, Jančovič Milan, Jančárik Eduard, Jančiarová Oľga, Zraková Anna, Zrak Miloslav, Zvarová Viera, Zverko Juraj, Zubková Ivana, Zemánek Miroslav

29.07.2020 / Doručenie / uloženie písomnostii

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)