Odber úradných oznamov
Zapíšte sa
zavrite formular

Dostávajte pravidelne oznamy na email.

  1. 1. Zadajte email.
  2. 2. Nastavte si oblasť záujmu.
  3. 3. Dostávajte relevantné oznamy.

Oznámenie o začatí konania na vydanie súhlasu na výrub drevín podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny: Miesto rastu: KN-C 1428/79, k.ú. Radvaň; Rozsah požadovaného výrubu: 36 ks drevín v rozpätí 12-82 cm a 145 m2 kry; Odôvodnenie žiadosti: Výstavba rodinného domu v súlade s ÚP mesta Banská Bystrica. Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní: do 13.08.2020. V prípade, že spĺňate podmienky § 82 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, môžete zákonným spôsobom potvrdiť záujem byť účastníkom konania.

05.08.2020 / Výrub drevín

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)