Odber úradných oznamov
Zapíšte sa
zavrite formular

Dostávajte pravidelne oznamy na email.

  1. 1. Zadajte email.
  2. 2. Nastavte si oblasť záujmu.
  3. 3. Dostávajte relevantné oznamy.

Miesto rastu: KN-C 355/2, k.ú. Kostiviarska. Rozsah požadovaného výrubu: 5 ks lieska: 130, 112, 100, 150 a 94 cm, 3 ks dub: 92, 85 a 90 cm, 2 ks buk: 91 a 100 cm. Odôvodnenie žiadosti: Stromy sú vysoké, tienia, prekračujú na susedov pozemok, nachádzajú sa v blízkosti nehnuteľností, možná obava vzniku škody na majetku. Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní: do 19.08.2020. V prípade, že spĺňate podmienky § 82 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, môžete zákonným spôsobom potvrdiť záujem byť účastníkom konania.

11.08.2020 / Výrub drevín

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)