Odber úradných oznamov
Zapíšte sa
zavrite formular

Dostávajte pravidelne oznamy na email.

  1. 1. Zadajte email.
  2. 2. Nastavte si oblasť záujmu.
  3. 3. Dostávajte relevantné oznamy.

Miesto rastu: KN-C 93/4, k.ú. Uľanka. Rozsah požadovaného výrubu: 1 ks buk - 136 cm a 1 ks hrab - 175 cm (dvojkmeň). Odôvodnenie žiadosti: Rastú na skale s veľmi nízkou vrstvou zeminy v strmom kopci na nespevnenom podklade, majú odhalený koreňový systém, nebezpečenstvo ohrozenia osôb, telesa cesty, elektrického vedenia a majetku. Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní: do 10.09.2020. V prípade, že spĺňate podmienky § 82 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, môžete zákonným spôsobom potvrdiť záujem byť účastníkom konania.

02.09.2020 / Výrub drevín

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)