Odber úradných oznamov
Zapíšte sa
zavrite formular

Dostávajte pravidelne oznamy na email.

  1. 1. Zadajte email.
  2. 2. Nastavte si oblasť záujmu.
  3. 3. Dostávajte relevantné oznamy.

Miesto rastu: KN-C 541/2, k.ú. Radvaň. Rozsah požadovaného výrubu: 1 ks smrek pichľavý 133 cm. Odôvodnenie žiadosti: Strom je veľmi vysoký a pri búrkach a silnom vetre ohrozuje okolité stavby. Okrem toho je už vyšší ako dom a tieni satelitom pre príjem TV a WIFI signálu, ktoré sú na streche domu. V prípade zamietnutia, žiadam o vystavenie potvrdenia, že Mestský úrad Banská Bystrica preberá zodpovednosť a uhradí vzniknutú škodu v prípade poistnej udalosti. Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní: do 30.03.2021. V prípade, že spĺňate podmienky § 82 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, môžete zákonným spôsobom potvrdiť záujem byť účastníkom konania.

22.03.2021 / Výrub drevín

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)