Odber úradných oznamov
Zapíšte sa
zavrite formular

Dostávajte pravidelne oznamy na email.

  1. 1. Zadajte email.
  2. 2. Nastavte si oblasť záujmu.
  3. 3. Dostávajte relevantné oznamy.

Hlavné futbalové ihrisko - vonkajšie osvetlenie na pozemku parc. KN-C č. 1978/1, k.ú. Sásová v Banskej Bystrici

23.03.2021 / Stavebný úrad

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)