Odber úradných oznamov
Zapíšte sa
zavrite formular

Dostávajte pravidelne oznamy na email.

  1. 1. Zadajte email.
  2. 2. Nastavte si oblasť záujmu.
  3. 3. Dostávajte relevantné oznamy.

Prípojka verejnej elektronickej komunikačnej siete Orange Slovensko a.s. FTTC 1987BB — Kostiviarska, umiestnenej na pozemkoch v k.ú. Kostiviarska a Sásová v Banskej Bystrici

13.10.2020 / Stavebný úrad

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)