Odber úradných oznamov
Zapíšte sa
zavrite formular

Dostávajte pravidelne oznamy na email.

  1. 1. Zadajte email.
  2. 2. Nastavte si oblasť záujmu.
  3. 3. Dostávajte relevantné oznamy.

Novostavba rodinného domu na parc. KN-C č. 588/2, 589/4, 590, 591, 592, 600, 601, k.ú. Sásová v Banskej Bystrici

24.03.2021 / Stavebný úrad

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)