Odber úradných oznamov
Zapíšte sa
zavrite formular

Dostávajte pravidelne oznamy na email.

  1. 1. Zadajte email.
  2. 2. Nastavte si oblasť záujmu.
  3. 3. Dostávajte relevantné oznamy.

Miesto rastu: KN-C 2063/39, k.ú. Banská Bystrica. Rozsah požadovaného výrubu: 1 ks smrek obyčajný 52 cm a 26 ks agát biely 19-156 cm. Odôvodnenie žiadosti: Časť drevín nie je možné vzhľadom na ich zdravotný stav ponechať, stávajú sa ohrozujúcim prvkom pre akékoľvek plánované aktivity, zdravie a majetok ľudí. Zvyšné jedince sú bez dlhodobej perspektívy, rastú v zápoji s jednostranne vetvenou korunou a často náklonom nad chodník a zastávku. Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní: do 28.10.2020. V prípade, že spĺňate podmienky § 82 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, môžete zákonným spôsobom potvrdiť záujem byť účastníkom konania.

20.10.2020 / Výrub drevín

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)