Odber úradných oznamov
Zapíšte sa
zavrite formular

Dostávajte pravidelne oznamy na email.

  1. 1. Zadajte email.
  2. 2. Nastavte si oblasť záujmu.
  3. 3. Dostávajte relevantné oznamy.

INS — FTTH — BB — Banská Bystrica — Československej armády — verejná telekomunikačná sieť pre poskytovanie verejných telekomunikačných služieb umiestnená v intraviláne mesta Banská Bystrica na uliciach: Československej armády, Námestie Slobody, Robotnícka ulica, Železničiarska ulica, Kukučínova ulica, Horná ulica, v k. ú. Banská Bystrica

23.10.2020 / Stavebný úrad

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)