Odber úradných oznamov
Zapíšte sa
zavrite formular

Dostávajte pravidelne oznamy na email.

  1. 1. Zadajte email.
  2. 2. Nastavte si oblasť záujmu.
  3. 3. Dostávajte relevantné oznamy.

Odvolanie voči rozhodnutiu pod č. OU-BB-OSZP3-2020/021756-002 zo dňa 27.07.2020 vo veci predbežného povolenia na stavbu Banská Bystrica, ul. Zelená v k. ú. Radvaň

05.11.2020 / Oznámenia Okresného úradu

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)