Odber úradných oznamov
Zapíšte sa
zavrite formular

Dostávajte pravidelne oznamy na email.

  1. 1. Zadajte email.
  2. 2. Nastavte si oblasť záujmu.
  3. 3. Dostávajte relevantné oznamy.

Dvojgaráž, ktorá je navrhnutá na pozemku parc. KN-C č. 3453/1 v k.ú. Radvaň, MČ Iliaš Banská Bystrica

06.11.2020 / Stavebný úrad

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)