Odber úradných oznamov
Zapíšte sa
zavrite formular

Dostávajte pravidelne oznamy na email.

  1. 1. Zadajte email.
  2. 2. Nastavte si oblasť záujmu.
  3. 3. Dostávajte relevantné oznamy.

Miesto rastu: KN-C 2540/38, 2532/1, 2521/1, 2540/37, 5406/4, 2625/2, 3456/1, 3456/73, 3456/93, 5406/4, 2627/5, 3473/1,3456/66, 3456/68, 3471/1, 3472/2, 3467 k.ú. Banská Bystrica. Rozsah požadovaného výrubu: obvod kmeňa vo výške 130 cm : 2 ks smrek pichľavý 68 - 69 cm, 6 ks borovica lesná 75- 108 cm, 6 ks javor mliečny 18-137 cm, 3 ks lipa malolistá 131 - 216 cm, 4 ks slivka čerešňoplodá 56 -145 cm, 9 ks jabloň obyčajná 15 - 28 cm, 6 ks pagaštan konský 84 -112 cm, 9 ks smrek obyčajný 43-115 cm, 1 ks jaseň štíhly 11 cm, 4 ks jedľa biela 33 - 120 cm, 5 ks slivka 12 - 15 cm, 1 ks vŕba 94 cm, ruža šípová 74 m?, borievka rozprestretá 105 m?, tavoľník 127 m?, drieň obyčajný 6 m?, hlohyňa šarlátová 6 m?, imelovník biely 103 m?, Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní: do 19.11.2020 V prípade, že spĺňate podmienky § 82 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, môžete zákonným spôsobom potvrdiť záujem byť účastníkom konania

11.11.2020 / Výrub drevín

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)