Odber úradných oznamov
Zapíšte sa
zavrite formular

Dostávajte pravidelne oznamy na email.

  1. 1. Zadajte email.
  2. 2. Nastavte si oblasť záujmu.
  3. 3. Dostávajte relevantné oznamy.

Miesto rastu: KN-C 1109/1 Rozsah požadovaného výrubu: obvody drevín vo výške 130 cm: 2 ks javor horský 100 - 120 cm Odôvodnenie žiadosti: Dreviny sú v zhoršenom zdravotnom stave a ohrozujú majetok a zdravie ľudí Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní: do 21.11.2020 V prípade, že spĺňate podmienky § 82 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, môžete zákonným spôsobom potvrdiť záujem byť účastníkom konania.

12.11.2020 / Výrub drevín

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)