Odber úradných oznamov
Zapíšte sa
zavrite formular

Dostávajte pravidelne oznamy na email.

  1. 1. Zadajte email.
  2. 2. Nastavte si oblasť záujmu.
  3. 3. Dostávajte relevantné oznamy.

SO 02 Spevnené plochy (vrátane profesie Dažďová kanalizácia), umiestneného na pozemkoch pare. č. C KN 141/6, C KN 141/3 a C KN 1315 (E KN 1721/3) v k ú. Radvaň.

20.11.2020 / Stavebný úrad

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)