Odber úradných oznamov
Zapíšte sa
zavrite formular

Dostávajte pravidelne oznamy na email.

  1. 1. Zadajte email.
  2. 2. Nastavte si oblasť záujmu.
  3. 3. Dostávajte relevantné oznamy.

Rodinný dom na pozemkoch parc. KN-C č. 3693/36, 3693/40, 3693/41, 3693/144, 3693/145, 3693/146, 3693/147, 3693/148 k.ú. Radvaň, lokalita Suchý vrch - Pod Flosom v Banskej Bystrici

23.11.2020 / Stavebný úrad

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)