Odber úradných oznamov
Zapíšte sa
zavrite formular

Dostávajte pravidelne oznamy na email.

  1. 1. Zadajte email.
  2. 2. Nastavte si oblasť záujmu.
  3. 3. Dostávajte relevantné oznamy.

Garáž(druhá garáž zprava v objekte SO 02 Radová štvorgaráž), na pozemku pare. č. KN-C 313 v k.ú. Uľanka.

24.11.2020 / Stavebný úrad

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)