Odber úradných oznamov
Zapíšte sa
zavrite formular

Dostávajte pravidelne oznamy na email.

  1. 1. Zadajte email.
  2. 2. Nastavte si oblasť záujmu.
  3. 3. Dostávajte relevantné oznamy.

ruší rozhodnutie mesta Banská Bystrica č. OVZ-SÚ-142908/ 10944/2020/Gy-roz., ev. č. 21/2020 zo dňa 19.08.2020, ktorým bola dodatočne povolená stavba Tenisový kurt so zázemím umiestnená na pozemkoch parc. č. KN-C 3642/64, 3642/65, 3642/66 a 3642/67 v k.ú. Radvaň

09.12.2020 / Oznámenia Okresného úradu

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)