Odber úradných oznamov
Zapíšte sa
zavrite formular

Dostávajte pravidelne oznamy na email.

  1. 1. Zadajte email.
  2. 2. Nastavte si oblasť záujmu.
  3. 3. Dostávajte relevantné oznamy.

BYTOVÝ DOM U VANYSU stavebného objektu SO 02 Spevnené plochy umiestneného na pozemkoch parc. č. C KN 955/2, C KN 955/4, C KN 955/5, C KN 955/6 a C KN 5482 (E KN 2526/2) v k.ú. Banská Bystrica

14.12.2020 / Stavebný úrad

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)