Odber úradných oznamov
Zapíšte sa
zavrite formular

Dostávajte pravidelne oznamy na email.

  1. 1. Zadajte email.
  2. 2. Nastavte si oblasť záujmu.
  3. 3. Dostávajte relevantné oznamy.

Miesto rastu: KN-C 4093/1 (KN-E 1-2678/25), k.ú. Banská Bystrica; Rozsah požadovaného výrubu: 1 ks borovica hladká 103 cm; Odôvodnenie žiadosti: Drevina rastie v kolízii s líniovou stavbou. Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní: do 22.12.2020. V prípade, že spĺňate podmienky § 82 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, môžete zákonným spôsobom potvrdiť záujem byť účastníkom konania.

14.12.2020 / Výrub drevín

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)