Odber úradných oznamov
Zapíšte sa
zavrite formular

Dostávajte pravidelne oznamy na email.

  1. 1. Zadajte email.
  2. 2. Nastavte si oblasť záujmu.
  3. 3. Dostávajte relevantné oznamy.

Garáž (prostredná garáž v objekte SO 01 Radová trojgaráž), na pozemku parc. č. KN-C 313 v k.ú. Uľanka v Banskej Bystrici

22.01.2021 / Stavebný úrad

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)