Odber úradných oznamov
Zapíšte sa
zavrite formular

Dostávajte pravidelne oznamy na email.

  1. 1. Zadajte email.
  2. 2. Nastavte si oblasť záujmu.
  3. 3. Dostávajte relevantné oznamy.

SO 07.01 Radová garáž (prvá garáž zľava v objekte SO 07 Radová garáž), SO 08 Drevená prístavba k budove - altánok a SO 10 Drevník, na pozemku parc. č. KN-C 313 v k.ú. Uľanka v Banskej Bystrici

22.01.2021 / Stavebný úrad

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)