Odber úradných oznamov
Zapíšte sa
zavrite formular

Dostávajte pravidelne oznamy na email.

  1. 1. Zadajte email.
  2. 2. Nastavte si oblasť záujmu.
  3. 3. Dostávajte relevantné oznamy.

Garáž (prvá garáž sprava v objekte SO 02 Radová štvorgaráž), na pozemku parc. č. KN-C 313 v k.ú. Uľanka v Banskej Bystrici

26.01.2021 / Stavebný úrad

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)