Odber úradných oznamov
Zapíšte sa
zavrite formular

Dostávajte pravidelne oznamy na email.

  1. 1. Zadajte email.
  2. 2. Nastavte si oblasť záujmu.
  3. 3. Dostávajte relevantné oznamy.

Nadstavba, dostavba a prestavba bývalej kotolne na polyfunkčný objekt stavebný objekt SO 02 Spevnené plochy a parkovacie plochy, umiestnený na pozemkoch parc. č. C KN 594/38-42, 594/10 a 594/50 v k.ú. Radvaň

27.01.2021 / Stavebný úrad

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)