Odber úradných oznamov
Zapíšte sa
zavrite formular

Dostávajte pravidelne oznamy na email.

  1. 1. Zadajte email.
  2. 2. Nastavte si oblasť záujmu.
  3. 3. Dostávajte relevantné oznamy.

Miesto rastu: KN-C 1269, k.ú. Sásová. Rozsah požadovaného výrubu: 1 ks smrek obyčajný: 90 cm. Odôvodnenie žiadosti: Strom je veľmi vysoký, ohrozuje majetok (aj susedov), ľudí, cestu a stojace autá. Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní: do 08.02.2021. V prípade, že spĺňate podmienky § 82 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, môžete zákonným spôsobom potvrdiť záujem byť účastníkom konania.

29.01.2021 / Výrub drevín

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)