Odber úradných oznamov
Zapíšte sa
zavrite formular

Dostávajte pravidelne oznamy na email.

  1. 1. Zadajte email.
  2. 2. Nastavte si oblasť záujmu.
  3. 3. Dostávajte relevantné oznamy.

povolenie pre Stredoslovenskú vodárenská spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica - na stavbu Banská Bystrica, ul. Zelená, KN-C 1500/19, 1299/1, 1706/2 v k.ú. Radvaň.

01.02.2021 / Stavebný úrad

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)