Odber úradných oznamov
Zapíšte sa
zavrite formular

Dostávajte pravidelne oznamy na email.

  1. 1. Zadajte email.
  2. 2. Nastavte si oblasť záujmu.
  3. 3. Dostávajte relevantné oznamy.

Miesto rastu: KN-C 3350 a 3353, k.ú. Radvaň. Rozsah požadovaného výrubu: 25 ks smrek obyčajný: 40-150 cm a 2 ks lipa malolistá: 85 cm, 100 cm. Odôvodnenie žiadosti: Stromy priamo a nepriamo zasahujú do plánovanej rekonštrukcie ďalšej rozširujúcej prestavby vnútorného nádvoria pred kostolom, ktorá je jedným z dôvodov podania žiadosti. Taktiež revitalizácia zelene, nakoľko prehustený zápoj predstavuje riziko a vysoké preštíhlenie a zaťaženie vetrom, ktoré v spojitosti s fyziologickým oslabením a z dôvodu sucha môže spôsobiť ich statické zlyhanie. Ďalším dôvodom je ich malá estetická funkcia (časť je z náletu, bez následnej starostlivosti). Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní: do 17.02.2021. V prípade, že spĺňate podmienky § 82 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, môžete zákonným spôsobom potvrdiť záujem byť účastníkom konania.

09.02.2021 / Výrub drevín

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)