Odber úradných oznamov
Zapíšte sa
zavrite formular

Dostávajte pravidelne oznamy na email.

  1. 1. Zadajte email.
  2. 2. Nastavte si oblasť záujmu.
  3. 3. Dostávajte relevantné oznamy.

Bytový dom - byt č. 61, úprava bytu, v byte č. 61, na prízemí bytovej budovy so súpisným číslom 14419, umiestnenej na parcele KN-C č. 1916/6 v k.ú. Banská Bystrica, na ulici Komenského č. 18/D v Banskej Bystrici

11.02.2020 / Stavebný úrad

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)