Odber úradných oznamov
Zapíšte sa
zavrite formular

Dostávajte pravidelne oznamy na email.

  1. 1. Zadajte email.
  2. 2. Nastavte si oblasť záujmu.
  3. 3. Dostávajte relevantné oznamy.

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 3/2020, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie mesta Banská Bystrica č.9/2015 Prevádzkové poriadky pohrebísk na územi mesta

13.02.2020 / Oznámenia iné

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)