Odber úradných oznamov
Zapíšte sa
zavrite formular

Dostávajte pravidelne oznamy na email.

  1. 1. Zadajte email.
  2. 2. Nastavte si oblasť záujmu.
  3. 3. Dostávajte relevantné oznamy.

VEREJNÁ VYHLÁŠKA Kolaudačné rozhodnutie na vodnú stavbu PARKOVACIA PLOCHA - SO 02 Dažďová kanalizácia a odlučovač ropných látok typu N6

19.02.2020 / Oznámenia Okresného úradu

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)