Odber úradných oznamov
Zapíšte sa
zavrite formular

Dostávajte pravidelne oznamy na email.

  1. 1. Zadajte email.
  2. 2. Nastavte si oblasť záujmu.
  3. 3. Dostávajte relevantné oznamy.

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby SR o zrušení rozhodnutia Okresného úradu Banská Bystrica, odboru výstavby a bytovej politiky č. OU-BB-OVBP2-2019/011881-33 zo dňa 05.09.2019

19.02.2020 / Oznámenia iné

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)