Odber úradných oznamov
Zapíšte sa
zavrite formular

Dostávajte pravidelne oznamy na email.

  1. 1. Zadajte email.
  2. 2. Nastavte si oblasť záujmu.
  3. 3. Dostávajte relevantné oznamy.

Rekonštrukcia nebytového priestoru č. A12 na prízemí polyfunkčnej budovy súpisné číslo 484 na Rudlovskej ceste č. 2 v Banskej Bystrici, na parcele KN - C č. 172/1 v k.ú. Banská Bystrica

26.02.2020 / Stavebný úrad

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)