Odber úradných oznamov
Zapíšte sa
zavrite formular

Dostávajte pravidelne oznamy na email.

  1. 1. Zadajte email.
  2. 2. Nastavte si oblasť záujmu.
  3. 3. Dostávajte relevantné oznamy.

Rekreačná chata - rekonštrukcia po požiari, prístavba, na pozemku KN-C s parc. č. 1714/6 a 1714/19 v k.ú. Podlavice

06.03.2020 / Stavebný úrad

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)