Odber úradných oznamov
Zapíšte sa
zavrite formular

Dostávajte pravidelne oznamy na email.

  1. 1. Zadajte email.
  2. 2. Nastavte si oblasť záujmu.
  3. 3. Dostávajte relevantné oznamy.

Rozhodnutie o zamietnutí odvolania proti rozhodnutiu mesta Banská Bystrica pod číslom OVZ SU 196486/35540/2019/HOM zo dňa 09.12.2019, ktorým stavebný úrad povolil zmenu umiestnenia stavby: Dopravné napojenie areálu FNsP F. D. Roosevelta Banská Bystrica na štátnu cestu II/578

12.03.2020 / Oznámenia Okresného úradu

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)