Odber úradných oznamov
Zapíšte sa
zavrite formular

Dostávajte pravidelne oznamy na email.

  1. 1. Zadajte email.
  2. 2. Nastavte si oblasť záujmu.
  3. 3. Dostávajte relevantné oznamy.

Záhradná chatka, ktorá je umiestnená pozemku pare. KN-C Č. 3738/168 v kat. úz. Radvaň, v ZO Fončorda v Banskej Bystrici pre

19.03.2020 / Stavebný úrad

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)