Odber úradných oznamov
Zapíšte sa
zavrite formular

Dostávajte pravidelne oznamy na email.

  1. 1. Zadajte email.
  2. 2. Nastavte si oblasť záujmu.
  3. 3. Dostávajte relevantné oznamy.

Vodovodná prípojka, kanalizačná prípojka, na parc. KN-C č. 954/1, parc. KN-C č. 267 a parc. KN-C č. 265 (rodinný dom) v Banskej Bystrici, MČ Šalková, na Hronskej ulici č. 105, k.ú. Šalková,

25.03.2020 / Stavebný úrad

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)