Odber úradných oznamov
Zapíšte sa
zavrite formular

Dostávajte pravidelne oznamy na email.

  1. 1. Zadajte email.
  2. 2. Nastavte si oblasť záujmu.
  3. 3. Dostávajte relevantné oznamy.

Doručovanie písomnostíi verejnou vyhláškou - Bartošová Zuzana, Čuba Miroslav, Bardák Juraj, Čorbaiová Irena, Čuloková Anna, Čunderlík Rastislav, Benková Danka, Cimerman Michal, Chriašteľ Miroslav, Bučko Adrián, Ďuriančíková Petra, Buňová Petra, Ďuračová Františka, Ďuračová Michaela, Ďurač Šimon, Ďurač Mário Marek, Ďuračová Monika

01.04.2020 / Doručenie / uloženie písomnostii

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)