Odber úradných oznamov
Zapíšte sa
zavrite formular

Dostávajte pravidelne oznamy na email.

  1. 1. Zadajte email.
  2. 2. Nastavte si oblasť záujmu.
  3. 3. Dostávajte relevantné oznamy.

Všeobecne zaväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica .. 00/2020, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie mesta Banská Bystrica č.9/2015 Prevadzkové poriadky pohrebísk na území mesta v zneni VZN č. 3/2020

06.04.2020 / Návrhy všeobecne záväzných nariadení


Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)