Odber úradných oznamov
Zapíšte sa
zavrite formular

Dostávajte pravidelne oznamy na email.

  1. 1. Zadajte email.
  2. 2. Nastavte si oblasť záujmu.
  3. 3. Dostávajte relevantné oznamy.

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Banská Bystrica č..../2020, ktorým sa dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 1/2019 o určeni vyšky príspevkov pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Bystrica v zneni VZN Mesta č. 12/2019, ktorým sa mení a dopĺňa VZN Mesta č. 1/2019 o určeni vyšky príspevkov pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Bystrica

09.04.2020 / Návrhy všeobecne záväzných nariadení

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)