Odber úradných oznamov
Zapíšte sa
zavrite formular

Dostávajte pravidelne oznamy na email.

  1. 1. Zadajte email.
  2. 2. Nastavte si oblasť záujmu.
  3. 3. Dostávajte relevantné oznamy.

2068-Banská Bystrica-ul. Na Hrbe: Zahustenie Trafostanice navrhnutej na pozemkoch parc. č. KN-C 555/1, KN-E 2-701/1, KN-E 2-702/2, KN-E 2-703/2, KN-E 2-704, KN-E 2-940/1 a na stavbou dotknutom pozemku KN-E 2-938/2 na ulici Na Hrbe v k.ú. Senica v Banskej Bystrici

23.04.2020 / Stavebný úrad

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)