Odber úradných oznamov
Zapíšte sa
zavrite formular

Dostávajte pravidelne oznamy na email.

  1. 1. Zadajte email.
  2. 2. Nastavte si oblasť záujmu.
  3. 3. Dostávajte relevantné oznamy.

OBYTNÝ SÚBOR B, BYSTRICA - PRŠIANSKA TERASA LOKALITA - SKLADY VOJSKA SO-201 NN ROZVODY, DOMOVÉ PRÍPOJKY na pozemku parc. KN-C č. 3660/1 a 3660/123 v k. ú. Radvaň

27.04.2020 / Stavebný úrad

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)